logoWlosy

CRESCINA RE-GROWTH HFSC 100%
Skuteczność potwierdzona u 100% przebadanych osób

Skuteczność preparatu Crescina HFSC 100% w zakresie wspomagania wzrostu włosów na obszarach podatnych na rzednięcie i łysienie oceniono w badaniu klinicznym/ instrumentalnym, z podwójnie ślepą próbą, kontrolą placebo i randomizacją.

Udział wzięło 46 ochotników cierpiących na przerzedzenie włosów w stopniu II, III, III wierzchołka głowy i IV według skali Hamiltona-Norwooda*. Grupa 23 ochotników przez 4 miesiące stosowała preparat Crescina HFSC 100%, a druga grupa placebo (tj. balsam z tymi samymi substancjami pomocniczymi, ale bez składników aktywnych).

Ani naukowcy, ani uczestnicy nie wiedzieli, jaki typ preparatu jest używany w badaniu (metoda podwójnie ślepej próby).

Na głowie uczestników kropkami oznaczono obszar o powierzchni 1,8 cm2 w fazie przejściowej pomiędzy rzednięciem a łysieniem. Po 2 i 4 miesiącach kuracji za pomocą fototrichogramu elektronicznie policzono włosy oraz wykonano test pociągania.

Stopnie rzednięcia włosów u wybranych
uczestników według skali Hamiltona-Norwooda
skutecznosc

*Z badania wyłączono osoby z chorobami skóry głowy.

CRESCINA RE-GROWTH HFSC 100%
Skuteczność potwierdzona u 100% przebadanych osób

Na podstawie analizy matematycznej wyników z wyznaczonego i poddanego pomiarowi obszaru głowy obliczono, że nastąpił wzrost średnio 6300 nowych włosów.

Jak już opisano u badanych uczestników występowało przerzedzenie w stopniu II, III, III wierzchołka głowy i IV według skali Hamiltona-Norwooda.

Na początku kuracji na powierzchni 1,8 cm² zaobserwowano średni wzrost 108 włosów, co odpowiada 60 włosom na 1 cm². Dla porównania u osób, u których nie występuje rzednięcie jest ich około 250.

Po 4 miesiącach kuracji preparatem Crescina HFSC 100% na tym samym obszarze odnotowano średni wzrost o około 10,56 nowych włosów na 1 cm² i więcej.

Zakładając, że całkowita powierzchnia skóry głowy dorosłego człowieka ma około 600 cm², szacuje się, że całkowity wzrost wynosi 6336 nowych włosów.

Ciekawe jest porównanie tych wyników z rezultatami zaobserwowanymi w grupie kontrolnej stosującej placebo, w której po 4 miesiącach zaobserwowano średni wzrost 1599 nowych włosów.

Skuteczność

Badanie randomizowane, kliniczno-instrumentalne, z podwójnie ślepą próbą dotyczące skuteczności płynu kosmetycznego Crescina Re-Growth HFSC we wspomaganiu wzrostu włosów na obszarach objętych przerzedzeniem i łysieniem.

skutecznosc 2

Skuteczność – test samooceny

samoocena

Patenty

8 PATENTÓW: SZWAJCARSKIE,
AMERYKANSKI I EUROPEJSKI

Patent szwajcarski CH 693 814 A5

Patent szwajcarski CH 693 815 A5

Patent szwajcarski CH 697 229 B1

Patent szwajcarski CH 703 390 B1
Patent szwajcarski CH 693 816 A5

Patent szwajcarski CH 704 629 B1

Patent amerykański US 6,479,059 B2

Patent europejski EP 258 18 58